Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Viên Thuật không chu cấp cho Lã Bố nữa, dù Lã Bố đã giết Đổng Trác thay ông báo thù?

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Viên Thuật không chu cấp cho Lã Bố nữa, dù Lã Bố đã giết Đổng Trác thay ông báo thù?

Lã Bố để cho thủ hạ làm nhiều điều trái phép, cướp của cải của dân. Viên Thuật thấy vậy tỏ ý giận, không chu...

8 liên quan

Tam Quốc: Ai mới đích thực là đệ nhất mãnh tướng, lấy thủ cấp địch giữa vạn quân?

Tam Quốc: Ai mới đích thực là đệ nhất mãnh tướng, lấy thủ cấp địch giữa vạn quân?

8 liên quan

Lữ Bố: 'Gia nô 3 họ' hay là Tam Quốc chiến thần?

Lữ Bố: 'Gia nô 3 họ' hay là Tam Quốc chiến thần?

Kết cục bi thảm của Lữ Bố là điều mà lịch sử ghi nhận, song liệu ông có đơn thuần chỉ là kẻ bán chúa cầu vinh,...

8 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Người duy nhất có thể đơn độc giao chiến với Lã Bố 50 hiệp mà không bị giết

Trong Tam quốc diễn nghĩa, Lã Bố không phải là chưa từng bại trận, nhưng đó là bại về mặt chiến thuật khi...

8 liên quan

Lòng trung nghĩa của Quan Vũ được khắc họa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Nói đến vị danh tướng thời Tam Quốc là Quan Vũ, không ai là không biết. Một chiến tướng oai phong lẫm liệt...

8 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Lã Bố chết tức tưởi vì một câu nói của Lưu Bị

Là một mãnh tướng thiện chiến nhất nhì thời Tam quốc nhưng chỉ vì 1 câu nói của Lưu Bị, Lã Bố lại phải chịu...

8 liên quan

Cuộc đời của chiến tướng duy nhất có thể cùng lúc đánh Quan Vũ và Trương Phi

Có thể đánh cùng lúc với Quan Vũ và Trương Phi nhưng ông lại 'chết' trong tay một mỹ nhân.

8 liên quan