'Lá bùa' của người 'đoán giống cây như vô sòng bạc'

Gốc
Sau mỗi vụ cây trồng, ông Bảy Sâm có thói quen tiên đoán xem năm sau thị trường giống cây nào hút hàng nhất. Ông ví như việc này như vô sòng bạc. Đặt cây nào trúng thì trúng.

Tin nóng

Tin mới