Lạ lẫm cuộc thi vừa đan len vừa trình diễn nhạc rock metal

Gốc
Một cuộc thi độc đáo ở Phần Lan kết hợp giữa hai thứ không mấy liên quan là đan len và nhạc rock metal. Cuộc thi có tên 'The Heavy Metal World Championship'