Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lá nhớ những ngày bên Cây

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Cứ nghĩ đến việc Cây xem Lá như một kẻ xa lạ sao thật khó khăn! Có lẽ Cây không biết Lá từng hạnh phúc thế nào khi biết mình có một chút đặc biệt, một chút gì khác hơn mọi người trong lòng Cây.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=87988