Câu chuyện nhỏ khi chúng tôi gửi lá phiếu bầu chọn Quả bóng Vàng 2007 đến Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Vừa bận tối mắt, tối mũi và mệt mỏi sau những cuộc họp liên miên, ông Hỷ vẫn nhiệt tình kê tập tài liệu và lá phiếu bầu chọn Quả bóng Vàng 2007 lên... nóc capô xe ô tô để chọn ra những nhân tố xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam 2007.