Lá phiếu thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an nặng ký cỡ nào?

Gốc
Tối qua, Việt Nam đã chính thức trở thành 1 trong 10 thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC). Nhân sự kiện trọng đại này, chúng ta cùng xem lại cấu trúc UNSC, đặc biệt sức nặng của lá phiếu từ các thành viên không thường trực.

Tin nóng

Tin mới