Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lạc lõng!

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - "Này hai thằng kia, chúng mày có đến ngay đây không, các bà đang chết sầu đây này. Đến đây đưa các bà đi uống rượu...".

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=7&NewsId=55650