TTO - *Thai em được 7 tuần 2 ngày, đi siêu âm có kết quả: "Lòng tử cung có hình túi thai, bờ đều, dài 44mm. Không thấy phôi". BS nói thai em ngưng phát triển, một tuần nữa quay lại siêu âm rồi xem có hút hay không hoặc để xem trong tuần đó thai có tự sẩy hay không.