Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

“Lách” quản lý dự trữ bắt buộc

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Dự trữ bắt buộc của các ngân hàng hiện nay được chia làm 2 loại: đối với tiền gửi dưới 12 tháng và trên 12 tháng. Nếu như tỷ lệ dự trữ bắt buộc với các khoản tiền gửi dưới 12 tháng của các NHTM là 11% thì các khoản trên 12 tháng chỉ là 5%.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=102555