Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lackadaisical nghĩa là gì?

Lackadaisical được cho là biến thể của lackaday, một từ được sử dụng từ thế kỷ 17.

Lackadaisical /ˌlæk.əˈdeɪ.zɪ.kəl/ (tính từ): Hời hợt, yếu đuối, thiếu sức sống.

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa lackadaisical là biểu hiện thiếu nhiệt tình, nỗ lực. Trong khi đó, Merriam-Webster Dictionary cho rằng lackadaisical là từ để mô tả sự thiếu sức sống, tinh thần hoặc đam mê.

Lackadaisical được cho là biến thể của lackaday - một từ được sử dụng từ thế kỷ 17 để bày tỏ nỗi buồn và nỗi thất vọng. Đến năm 1768, nhiều người thêm hậu tố -ical vào từ lackaday và cho ra đời từ mới lackadaisical để nói về sự hời hợt, thiếu sức sống.

Ứng dụng của từ lackadaisical trong tiếng Anh:

- His teachers did not approve of his lackadaisical approach to homework.

Dịch: Các giáo viên không tán thành cách làm bài tập về nhà hời hợt của cậu ấy.

- The food was nice enough but the service was somewhat lackadaisical.

Dịch: Thức ăn khá ngon nhưng cách phục vụ lại hời hợt, thiếu nhiệt tình.

Thái An

Đồ họa: Minh Trí