Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lãi bán niên 2022 của Cao su Đắk Lắk giảm 49%

CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) ghi nhận lãi ròng quý 2 giảm 88% do lỗ chênh lệch tỷ giá hơn 50 tỷ đồng dẫn đến chi phí tài chính tăng đột biến.

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2022, doanh thu thuần của DRI đạt hơn 113 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ bán mủ cao su chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt hơn 110 tỷ đồng, tăng 2%.

Doanh thu tài chính đạt gần 24 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ, do lãi chênh lệch tỷ giá tăng mạnh từ hơn 5,1 tỷ đồng lên gần 22,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng tới 430% lên 53.27 tỷ đồng, do phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá 50 tỷ đồng (gấp 12,5 lần cùng kỳ).

Chi phí tài chính tăng mạnh khiến DRI báo lãi ròng giảm 88%, còn hơn 4,1 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DRI tăng nhẹ 2% so cùng kỳ, đạt hơn 247 tỷ đồng. DRI báo lãi ròng xấp xỉ 25 tỷ đồng, giảm 49%.

Năm 2022, DRI đặt kế hoạch doanh thu đạt 599 tỷ đồng, đi ngang so năm trước; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 102 tỷ đồng, giảm 12%. So với kế hoạch đề ra, DRI đã thực hiện được 41% chỉ tiêu doanh thu và 40% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Anh Nhi

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tai-chinh-ngan-hang/lai-ban-nien-2022-cua-cao-su-dak-lak-giam-49-143475.html