Lai Châu bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Gốc
Hôm 7/4, UBND tỉnh Lai Châu đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm các chức danh chủ chốt tại các Sở, Văn phòng UBND tỉnh.

Theo đó:

Ông Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc (phụ trách) Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Ông Lương Chiến Công, Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Ông Nguyễn Bá Nho giữ chức vụ Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

Ông Hà Văn Phong giữ chức vụ Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 03/02/2021.

Và, ông Nguyễn Đình Hùng, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hiệu làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Nhân dịp này, UBND tỉnh Lai Châu cũng công bố quyết định bổ nhiệm các chức danh Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh, Phó giám đốc các sở Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư… thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, tính từ ngày 31/3/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng chúc mừng các cán bộ mới được điều động, bổ nhiệm, đồng thời nhắn nhủ “vinh dự bao giờ cũng đi kèm với trách nhiệm”.

Ông Trần Tiến Dũng đề nghị các cán bộ mới phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh của mình, nhanh chóng tiếp cận vị trí, công việc mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn Bổng

Nguồn VietnamNet https://vietnamnet.vn/vn/goc-nhin/lai-chau-bo-nhiem-tan-giam-doc-so-thong-tin-va-truyen-thong-726079.html