LAI CHÂU: ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ

Gốc
Hiện nay, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử bằng nhiều hình thức khác nhau. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua chào mừng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Tổ tuyên truyền về thôn, bản tuyên truyền tới người dân về cuộc bầu cử

Đến nay, tất cả 13 xã, thị trấn của huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã xây dựng cụ thể, chi tiết từng nhiệm vụ cho công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử. Nhiều hình thức tuyên truyền đã được triển khai như tuyên truyền qua băng rôn, khẩu hiệu, hệ thống truyền thanh và qua các cuộc sinh hoạt chi bộ, chi hội và họp bản.

Trao đổi về công tác tuyên truyền cuộc bầu cử, ông Nguyễn Duy Lư - Trưởng ban Công tác mặt trận bản Hưng Phong, Bản Bo, huyện Tam Đường, cho biết, do đặc thù miền núi, nhiều đồng bào dân tộc sinh sống nên cách tuyên truyền của địa phương phải sinh động hơn. Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử được Ban Công tác mặt trận bản Hưng Phong dán áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền đầy đủ ở nhà văn hóa, nơi công cộng. Ngoài ra, Ban Công tác Mặt trận bản cũng thường xuyên tuyên truyền về đường lối, chính sách cũng như pháp luật và thể lệ cuộc bầu cử, ngày bầu cử để cử tri thực hiện quyền công dân.

Hiện nay, Ủy ban bầu cử huyện Tam Đường đã ấn định 74 đơn vị bầu cử, trong đó cấp huyện gồm 7 đơn vị, cấp xã 67 đơn vị và 111 tổ bầu cử. Do có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, nên phương pháp tuyên truyền phải đa dạng, các kênh thông tin để tuyên truyền phải linh hoạt để cử tri dễ hiểu. Phòng Tư pháp, huyện Tam Đường cũng đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm kịp thời phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về bầu cử tới cán bộ và nhân dân. Phối hợp với 13 xã, thị trấn tổ chức nhiều buổi tuyên truyền Luật Bầu cử gắn với tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý ở cơ sở.

Theo Trưởng phòng Tư pháp huyện Tam Đường Nguyễn Thị Nhàn, Hội đồng giáo dục phổ biến pháp luật huyện Tam Đường đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện tăng cường công tác phổ biến pháp luật tới Hội viên và nhân dân trên địa bàn. Đến nay, huyện đã thực hiện tại 13 xã, thị trấn với 2000 Hội viên tham gia. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là về ý nghĩa, mục đích của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri trong công tác bầu cử, đặc biệt là tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Qua đó, cử tri sẽ lựa chọn những đại biểu thực sự xứng đáng để giới thiệu vào bộ máy Nhà nước.

Ngoài những nội dung tuyên truyền bầu cử theo kế hoạch, tùy thuộc vào điều kiện thực tế, thành viên của các tổ bầu cử còn soạn thảo thêm một số nội dung tuyên truyền bầu cử, sử dụng ngôn ngữ địa phương và đổi mới cách thức diễn đạt để người dân dễ hiểu hơn./.

Nguồn Quốc Hội https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=55234