Lai Châu giúp nông dân xóa đói, giảm nghèo

Gốc
Lớp dạy nghề dệt thổ cẩm truyền thống cho phụ nữ huyện Phong Thổ (Lai Châu).

Mặt khác, các ngân hàng giúp người dân vay vốn xóa đói, giảm nghèo và giải quyết việc làm, nhất là các hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện đói nghèo; tăng cường hoạt động giải ngân thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Sáu tháng đầu năm, các ngân hàng trên địa bàn đã huy động vốn đạt hơn 7.900 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi với tổng số tiền được vay gần 40 tỷ đồng. Thực hiện việc nâng cao chất lượng tín dụng theo hướng tập trung vốn cho các dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn, các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội khác, đến nay, tổng dư nợ cho vay đạt hơn 7.800 tỷ đồng, tăng 5,6% so với tháng 12-2011.

Để hỗ trợ vay vốn, phục vụ xóa đói, giảm nghèo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lai Châu tích cực chỉ đạo và làm việc với các ngân hàng thương mại nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục vay tiền; xem xét, miễn giảm lãi suất phải trả của những hộ nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo phát triển sản xuất. Ngân hàng Nhà nước sẽ xây dựng cơ chế khảo sát, xác minh nhanh chóng nhằm rút ngắn thời gian, quy trình thủ tục cho vay, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân.

* Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về "Tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer giai đoạn 2011 - 2015", các cấp ủy đảng tỉnh Trà Vinh có nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người Khmer.

Theo đó, các cấp ủy tổ chức khảo sát, xây dựng Đề án tạo nguồn quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, trong đó chú trọng cán bộ người Khmer, chú ý bồi dưỡng, đào tạo thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự làm nguồn cán bộ bổ sung cho cơ sở. Phấn đấu từng bước tăng tỷ lệ cán bộ người Khmer trong cấp ủy, thường vụ cấp ủy và đại biểu HĐND là người Khmer ở các địa phương có đông đồng bào Khmer; bố trí cán bộ ở lĩnh vực ngành, lĩnh vực thường xuyên tiếp xúc nhân dân là người dân tộc Khmer. Tiếp tục phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc Khmer, để làm cơ sở tạo nguồn, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức người Khmer trong hệ thống chính trị của tỉnh Trà Vinh chiếm 17,50%. Số tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gần 11%, Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 20%; trưởng, phó ngành ở tỉnh gần 10%; tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và tương đương là 6,42%; tham gia BCH đảng bộ, chi bộ cơ sở là 10,58%,... Quy hoạch số cán bộ người Khmer tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 ít nhất cũng gần 10% ở mỗi cấp.

PV và TTXVN

Tin nóng

Tin mới