Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ 11 khai mạc tối 28/3/2009 tại thị xã Lai Châu (tỉnh Lai Châu). Ngày hội diễn ra với qui mô lớn, góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc và là dịp để các đồng bào các dân tộc giao lưu, giới thiệu nét văn hóa và quảng bá du lịch cho vùng đất Tây Bắc giàu đẹp và hào hùng của Tổ quốc. Chi tiết