Lai Châu tập trung giúp nông dân làm giàu và giảm nghèo bền vững

Gốc
Tỉnh Lai Châu đang chỉ đạo phát triển phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Từ phong trào, toàn tỉnh hiện có hơn 3.200 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi.

Tỉnh Lai Châu đang chỉ đạo phát triển phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Từ phong trào, toàn tỉnh hiện có hơn 3.200 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi.

Những hộ nông dân này đi đầu trong việc phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Qua đó, góp phần hình thành các vùng cây ăn quả tập trung và cây công nghiệp như chè, cao-su, cam... tại các xã, huyện. Trong số hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, có hơn 2.550 hộ là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ gần 80%. Họ tham gia sản xuất ở nhiều mô hình đa dạng và phong phú theo hướng phát triển hàng hóa. Qua phong trào, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các hộ nông dân giỏi với hộ nghèo đã trở thành một phần không thể thiếu trong sản xuất và đời sống văn hóa. Cũng qua đây, góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, để thực hiện giảm nhanh hộ nghèo và hạn chế thấp nhất hộ tái nghèo, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã chủ động hỗ trợ vốn, vật tư và chuyển giao khoa học kỹ thuật đến hội viên. Từ năm 2012 đến nay, Hội Nông dân Lai Châu triển khai được gần 100 lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi cho hơn 4.600 người; tổ chức hơn 50 lớp đào tạo nghề về kỹ thuật nông - lâm nghiệp tổng hợp cho gần 1.800 lao động...

Hội Nông dân các cấp trên địa bàn Lai Châu đang phấn đấu mỗi năm tăng từ 5% trở lên số hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi; giúp đỡ 500 đến 600 hộ thoát nghèo; mỗi xã xây dựng ba đến bốn mô hình kinh tế giảm nghèo...

* Long An huy động hàng nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Từ đầu năm 2014 đến nay, nhân dân tỉnh Long An đã đóng góp hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới. Các xã đã tập trung 50% nguồn vốn nhân dân đóng góp để xây dựng nhà ở dân cư nông thôn, xóa nhà tranh vách lá và 30% để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa; tăng cường công tác khuyến nông, cơ giới hóa nông nghiệp; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn hoạt động có hiệu quả, nhằm nâng cao thu nhập.

Có 28 xã của tỉnh đã thực hiện bê-tông hóa gần 100 km đường giao thông nông thôn, nạo vét mở rộng gần 50 km hệ thống thủy lợi nội đồng và đã hoàn thành tiêu chí về giao thông và thủy lợi. Riêng tiêu chí về điện, các doanh nghiệp đóng góp hơn 350 triệu đồng để kéo điện về nông thôn. Tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2015 thu nhập bình quân đầu người gấp hai lần so với năm 2010. Hiện nay, tỉnh đã trích ngân sách 361 triệu đồng tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; thực hiện các chương trình an sinh xã hội cho 28 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An, giai đoạn 2011-2015, tỉnh phấn đấu 36 xã hoàn thành thực hiện xây dựng nông thôn mới, hiện đã có tám xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2014 có thêm từ năm đến 10 xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tin nóng

Tin mới