Lai Châu vững bước hội nhập với trào lưu phát triển chung của cả nước

Gốc
(Chinhphu.vn) – Một trăm năm qua, đặc biệt là từ khi có sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, các dân tộc Lai Châu đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Tối 15/10, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh (28/6/1909-28/6/2009), 60 năm thành lập Đảng bộ (10/10/1949-10/10/2009) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng tới dự và phát biểu ý kiến tại Lễ Kỷ niệm. Nhìn lại những dấu mốc lịch sử của dân tộc, ở giai đoạn nào, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lai Châu cũng không quản gian khổ, hy sinh, đem máu xương tô thắm cho lịch sử hào hùng của dân tộc; đóng góp xứng đáng cho tiến trình phát triển chung của đất nước. Lai Châu phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2020 Trong thời gian qua, kinh tế-xã hội của Lai Châu có những bước phát triển toàn diện. Tiềm năng, lợi thế của tỉnh được phát huy; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tốc độ tăng GDP bình quân trong 5 năm (2004-2009) đạt trên 12%; thu nhập bình quân theo đầu người tăng từ 2,1 triệu đồng năm 2003 lên 6,38 triệu đồng năm 2008, đặc biệt, tỉnh đang xây dựng và phát triển vùng cao su với quy mô trên 20 nghìn ha. Đến năm 2008, tỉ lệ đói nghèo của tỉnh giảm xuống còn 33,7% (theo chuẩn mới). Hiện Lai Châu đã phê duyệt xong toàn bộ Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của 5 huyện nghèo với tổng kinh phí trên 20.400 tỷ đồng. Vấn đề an ninh lương thực của tỉnh luôn được đảm bảo; năm 2007, bình quân lương thực theo đầu người của Lai Châu đạt 412kg/năm, tăng trên 120 kg so với năm 2003. Lãnh đạo Lai Châu khẳng định quyết tâm cao trong việc tiếp tục triển khai các giải pháp để đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng là tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn và trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2020. Rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển với các tỉnh trong vùng và cả nước Đánh giá cao những kết quả trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của Lai Châu, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đề nghị Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc Lai Châu phát huy cao độ truyền thống anh hùng của quê hương, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn phát triển mới như đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng kinh tế, rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển so với các tỉnh trong vùng và cả nước. Triển khai mạnh mẽ Chương trình xóa đói giảm nghèo; nhanh chóng bổ sung, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm tạo động lực trực tiếp cho quá trình phát triển cũng cần đặc biệt quan tâm chú ý. Bên cạnh đó, phải chú trọng việc gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh Lai Châu cần đặc biệt quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo và quản lý trong tình hình mới. Tích cực đào tạo, bồi dưỡng, trang bị kiến thức, gắn với đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng mong muốn, với truyền thống hào hùng và những bài học kinh nghiệm quý giá trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lai Châu luôn đoàn kết một lòng, vững bước tiến lên giành thắng lợi to lớn hơn, sớm đưa Lai Châu vượt lên mọi khó khăn, thử thách, vững bước hội nhập với trào lưu phát triển chung của cả nước. Nguyễn Hoàng

Tin nóng

Tin mới