Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lại một âm mưu thâm độc của tổ chức khủng bố Việt Tân bị phá vỡ

Báo Đại Đoàn Kết
Gốc

Gần giữa tháng 3, “anh Hai”, "anh Mười" (bí danh của bọn cầm đầu Việt Tân) tổ chức cho Nguyễn Thị Xuân Trang, Mai Hữu Bảo và Nguyễn Tấn Anh gặp nhau và đã phổ biến nhiệm vụ, là cả ba khi về Việt Nam, phải tìm đủ mọi cách chụp ảnh trụ sở Cơ quan Bộ Công an phía Nam, và theo dõi quy luật canh gác của lực lượng cảnh vệ. Trang, Bảo và Tấn Anh đã bị bắt khi đang thực hiện kế hoạch "thám sát mục tiêu"...

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/sukien/2008/4/66050.cand