Ngày 9.10, người dân và chính quyền Đà Nẵng ngỡ ngàng trước thông tin thành phố bị "vuột" mất giải thưởng ASEAN "TP bền vững về môi trường" mà trước đó, Bộ TNMT đã có văn bản đề cử cho TP.Đà Nẵng.