(VnMedia) - Các hãng có liên quan đang phải khẩn trương tìm cách bít một lỗ hổng chết người trong thiết bị phần cứng nền tảng cơ sở hạ tầng mạng Internet có thể bị tin tặc lợi dụng để “hạ gục” nhiều máy chủ tưởng như bất khả xâm phạm.