Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lãi quý 4/2021 của Becamex IJC giảm sâu

Khấu trừ thuế và chi phí, Becamex IJC ghi nhận lãi sau thuế quý 4 giảm 54% xuống gần 67 tỷ đồng.

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, JC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu thuần giảm 13% xuống 262 tỷ đồng. Giá vốn tăng 57% khiến lãi gộp giảm từ gần 227 tỷ về 145 tỷ đồng.

Trong đó, kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu (43%) với hơn 141 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Nguồn thu từ các mảng khác như bán vé cầu đường, bất động sản đầu tư, xây dựng... đều thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí hoạt động tài chính giảm 21% về còn 24 tỷ đồng. Ngược lại, các chi phí hoạt động như bán hàng và quản lý tăng lần lượt 7% và 29% so với cùng kỳ.

Khấu trừ thuế và chi phí, Becamex IJC ghi nhận lãi sau thuế quý 4 giảm 54% xuống gần 67 tỷ đồng.

Tính chung cả năm, Becamex IJC đạt doanh thu thuần 2.601 tỷ đồng, tăng 21%, lợi nhuận sau thuế tăng 68%, đạt 621 tỷ đồng.

Năm 2021, công ty đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 3.072 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 622 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 85% mục tiêu doanh thu và gần 100% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm cuối năm, tổng tài sản tăng hơn 170 tỷ lên hơn 6.807 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn giảm 28% xuống 435 tỷ. Giá trị hàng tồn kho tăng 10% đạt hơn 4.023 tỷ đồng, phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Vay nợ ngắn hạn tăng 9% lên hơn 521,5 tỷ đồng, nợ dài hạn giảm 17% xuống mức 601,5 tỷ đồng. Phần lớn nợ là các khoản vay tại ngân hàng BIDV (362 tỷ), MSB (216 tỷ) và dư nợ trái phiếu dài hạn (342 tỷ).

Trái phiếu đáo hạn năm 2025, lãi suất cố định 10,3%/năm được trả 3 tháng/lần, tài sản đảm bảo là dự án khu dân cư 5B (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương). Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 34%.

Anh Nhi

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doanh-nghiep/lai-quy-42021-cua-becamex-ijc-giam-sau-130626.html