Lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn 12 tháng ngày 15/11 giảm còn 12,75%/năm, thấp nhất hơn 2 tháng qua.

Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất bình quân liên ngân hàng ngày 15/11 giảm ở hầu hết kỳ hạn so với ngày 11/11.

Giảm mạnh nhất là kỳ hạn 12 tháng, từ 20,40%/năm ngày 11/11 xuống còn 12,75%/năm ngày 15/11, tương đương giảm 7,65%. Đây cũng là mức thấp nhất của lãi suất bình quân kỳ hạn này kể từ 20/9/2011.

Lãi suất kỳ hạn 6 tháng cũng giảm 2,3% so với ngày 11/11, xuống còn 14,77%/năm. Lãi suất qua đêm giảm 0,21%, từ 14,03%/năm ngày 11/11 xuống còn 13,82%/năm ngày 15/11.

Lãi suất các kỳ hạn từ 1 tuần đến 1 tháng giảm từ 0,62% đến 1,12%.

Riêng lãi suất kỳ hạn 3 tháng ngày 15/11 tăng 0,07% so với ngày 11/11, lên 12,06%/năm.

Nguồn: SBV/Gafin

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch liên ngân hàng ngày 15/11 đạt 34.343 tỷ đồng. Trong đó, doanh số kỳ hạn qua đêm và 1 tuần chiếm 75% tổng doanh số.

Doanh số kỳ hạn 12 tháng ngày 15/11 đạt gần 1.400 tỷ đồng, kỳ hạn 6 tháng đạt hơn 1.200 tỷ đồng.

Nguồn DVT.vn/SBV