ND- Những ngày vừa qua, các ngân hàng thương mại đã lần lượt công bố mức lãi suất cho vay mới, được điều chỉnh giảm trung bình từ 1 đến 2%/năm. Hiện lãi suất cho vay ngắn hạn dao động chung quanh 17,5%/năm.