Lãi suất cho vay giảm xuống mức thấp nhất nhiều năm qua

Gốc

Trong bối cảnh lãi suất huy động tiệm cận mức thấp nhất lịch sử, gần đây, nhiều ngân hàng đang tiến hành hạ lãi suất cho vay khiến mặt bằng lãi suất cho vay ở mức thấp nhất trong nhiều năm.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/lai-suat-cho-vay-giam-xuong-muc-thap-nhat-nhieu-nam-qua-208227.htm