Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lãi suất cho vay: Ngân hàng còn thiên vị

Nhiều ngân hàng chỉ áp dụng lãi suất ưu đãi với khách hàng thân thuộc và chưa mạnh dạn giảm thêm lãi suất

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/242815.asp