- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa ký quyết định duy trì lãi suất cơ bản 8% đối với đồng Việt Nam trong tháng 4/2010. Như vậy, mức lãi suất này đã được duy trì trong 5 tháng liên tiếp.

Việc giữ hay tăng lãi suất cơ bản đã được bàn luận nhiều trên thị trường gần đây. Rất nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc điều chỉnh lãi suất để tạo sự cân đối cho thị trường tiền tệ. Tuy nhiên, đa số doanh nghiệp và nhà đầu tư lại hy vọng lãi suất được giữ nguyên để ổn định thị trường. Phước Hà