Hanoinet - Hiện nay, khi tình hình kinh tế đã dần ổn định, tốc độ lạm phát chậm lại, thanh khoản của các ngân hàng đã tốt lên thì việc bỏ những kỳ hạn như thế theo VNBA là cần thiết. Nếu duy trì các kỳ hạn kể trên sẽ không tốt cho sự bền vững của nguồn vốn.