Hoạt động ngân hàng từ 19/02/2010-26/02/2010 như sau:

1- Ngày 25/02/2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ký Quyết định số 353/QĐ-NHNN duy trì lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam so với tháng trước đó. Cụ thể, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 8%/năm và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2010. Quyết định này thay thế Quyết định số 134/QĐ-NHNN ngày 25/1/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam. Như vậy, kể từ ngày 01/12/2009 đến nay (4 tháng liên tiếp), lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam được duy trì ổn định ở mức 8%/năm. Ngày 26/2/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 06/2010/TT-NHNN hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của ngân hàng thương mại (NHTM) và Thông tư số 07/2010/TT-NHNN quy định về cho vay bằng đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa thuận của tổ chức tín dụng (TCTD) đối với khách hàng. 2- Trong tuần, lãi suất tiền gửi VND ít biến động so với tuần trước, lãi suất tiền gửi USD ít biến động đối với tiền gửi của dân cư. Đối với tiền gửi của tổ chức kinh tế, hầu hết các TCTD đã có thông báo điều chỉnh lãi suất huy động USD đối với TCKT ở mức tối đa 1%/năm. Theo đó, lãi suất huy động USD áp dụng đối với tổ chức kinh tế hiện nay phổ biến ở mức: 0,1-0,5%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn; 1,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn. Mức lãi suất huy động cho vay của các Ngân hàng thương mại cụ thể như sau: Lãi suất cho vay VND và USD: ít biến động so với tuần trước. Mức lãi suất cho vay của các Ngân hàng thương mại cụ thể như sau: 2- Tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đạt xấp xỉ 66.678 tỷ VND và 2.261 triệu USD, bình quân đạt khoảng 13.335 tỷ VND/ngày và 452 triệu USD/ngày. So với tuần trước, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng tuần này giảm 22.088 tỷ VND và 496 triệu USD. Doanh số giao dịch qua đêm bằng VND đạt 25.130 tỷ, giảm 19.203 tỷ so với tuần trước và chiếm tỷ trọng 38% so với tổng doanh số giao dịch cả tuần. So với mặt bằng lãi suất bình quân tuần trước, tuần này lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng giảm nhẹ đối với hầu hết các kỳ hạn với mức giảm từ 0,08% đến 0,56%/năm. Riêng lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm không đổi; lãi suất kỳ hạn 6 tháng và lãi suất không kỳ hạn lần lượt tăng 0,08% và 0,15%/năm so với lãi suất bình quân tuần trước. Lãi suất kỳ hạn qua đêm dao động từ 8,94% đến 12%/năm, bình quân ở mức 11,08%/năm; lãi suất bình quân các kỳ hạn từ 1 tuần trở lên đều trên 11,15%/năm. Lãi suất kỳ hạn 3 tháng đạt cao nhất ở mức 11,84%/năm, tuy nhiên doanh số phát sinh đối với kỳ hạn này chỉ chiếm khoảng 5% so với tổng doanh số cả tuần. Trong tuần, lãi suất cho vay cao nhất là 12%/năm, lãi suất cho vay thấp nhất là 4,4%/năm (không tính lãi suất không kỳ hạn). Đối với các giao dịch bằng USD, chủ yếu phát sinh đối với các kỳ hạn ngắn (dưới 6 tháng). Lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 1 tháng tăng nhẹ, lãi suất kỳ hạn 1 tuần không đổi và lãi suất kỳ hạn 2 tuần và 3 tháng giảm nhẹ so với lãi suất bình quân tuần trước. Lãi suất bình quân cao nhất là 1,44%/năm đối với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,56% đến 1,28%/năm, không phát sinh giao dịch kỳ hạn 6 tháng. Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần qua cụ thể như sau: 3- Từ cuối tháng 01/2010, thị trường ngoại tệ có biểu hiện căng thẳng hơn, đặc biệt là thời điểm giáp Tết Nguyên Đán do nhu cầu sử dụng ngoại tệ để nhập khẩu hàng hóa tăng mạnh. Nhằm cân đối hài hòa cung - cầu ngoại tệ, tăng cường sự lưu thông trên thị trường ngoại tệ, góp phần kiểm soát nhập siêu và ổn định kinh tế vĩ mô, ngày 10/02/2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 03/2010/TT-NHNN quy định mức lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức kinh tế tại tổ chức tín dụng là 1%/năm và quyết định điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng áp dụng cho ngày 11/02/2010 là 18.544 VND/USD. Sau khi NHNN điều chỉnh tỷ giá và áp dụng đồng bộ các biện pháp bình ổn thị trường, thị trường ngoại hối đã có một số chuyển biến đáng ghi nhận, tính thanh khoản ngoại tệ trên thị trường được cải thiện đáng kể. Qua theo dõi của Vụ Quản lý Ngoại hối (NHNN) và thông tin từ thị trường, các doanh nghiệp đã bắt đầu bán ngoại tệ cho hệ thống NHTM. Bên cạnh đó, sau khi NHNN triển khai các biện pháp can thiệp thị trường vàng, tỷ giá trên thị trường tự do đã giảm.