Lãi suất giao dịch bình quân VND trên thị trường liên ngân hàng tuần qua vẫn tiếp tục xu hướng giảm nhẹ ở các kỳ hạn so với tuần trước với mức giảm của các kỳ hạn từ 0,08% đến 0,56%/năm, ngoại trừ lãi suất bình quân không kỳ hạn tăng (0,15%/năm).

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, trong tuần từ 19/02/2010-26/02/2010, lãi suất giao dịch bình quân VND trên thị trường liên ngân hàng tuần qua tiếp tục có xu hướng giảm so với mặt bằng lãi suất bình quân tuần trước, với mức giảm từ 0,08% đến 0,56%/năm. Riêng lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm không đổi. Tuy nhiên, lãi suất kỳ hạn 6 tháng và lãi suất không kỳ hạn lần lượt tăng lên 0,08% và 0,15%/năm so với lãi suất bình quân tuần trước. Trong đó, lãi suất cho vay cao nhất là 12%/năm, lãi suất cho vay thấp nhất là 4,4%/năm của kỳ hạn qua đêm (không tính lãi suất không kỳ hạn). Lãi suất bình quân qua đêm dao động ở mức bình quân 11,08%/năm, trong đó lãi suất bình quân các kỳ hạn từ 1 tuần trở lên đều trên 11,15%/năm. Lãi suất kỳ hạn 3 tháng đạt cao nhất ở mức 11,84%/năm, tuy nhiên doanh số phát sinh đối với kỳ hạn này chỉ chiếm khoảng 5% so với tổng doanh số cả tuần. Đối với lãi suất giao dịch bằng USD, các giao dịch trên thị trường liên ngân hàng phát sinh chủ yếu đối với các kỳ hạn ngắn (dưới 6 tháng). Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 1 tháng tăng nhẹ, lãi suất kỳ hạn 1 tuần không đổi và lãi suất kỳ hạn 2 tuần và 3 tháng giảm nhẹ so với lãi suất bình quân tuần trước. Lãi suất bình quân cao nhất là 1,44%/năm đối với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,56% đến 1,28%/năm, không phát sinh giao dịch kỳ hạn 6 tháng. Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần qua cụ thể như sau: Đơn vị: %/năm Kỳ hạn Qua đêm 1 tuần 2 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng VND 11,08 11,15 11,46 11,64 11,84 11,68 11,44 USD 0,56 0,69 0,98 1,44 1,18 - 1,28 Trong tuần, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đạt xấp xỉ 66.678 tỷ VND và 2.261 triệu USD, bình quân đạt khoảng 13.335 tỷ VND/ngày và 452 triệu USD/ngày. So với tuần trước, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng tuần này giảm 22.088 tỷ VND và 496 triệu USD. Tuần này, doanh số giao dịch qua đêm bằng VND đạt 25.130 tỷ, giảm 19.203 tỷ so với tuần trước và chiếm tỷ trọng 38% so với tổng doanh số giao dịch cả tuần. Ngày 25/2 vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký quyết định duy trì lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 8%/năm. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp, lãi suất cơ bản được duy trì ổn định ở mức 8%/năm. Cùng đó, Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành Thông tư số 07/2010/TT-NHNN, chính thức quy định về cho vay bằng VND theo lãi suất thỏa thuận của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Viện Nguyễn