Đại diện nhiều doanh nghiệp cho biết, lãi suất cho vay tăng cao sẽ kéo theo sản phẩm hàng hóa tăng giá, doanh nghiệp nào giữ thị phần không tăng giá thì đối mặt với nguy cơ mất cân đối tài chính.

Trong khi lãi suất huy động cao nhất vẫn ở dưới mức trần 10,5%/năm, lãi suất cho vay ngắn hạn phục vụ nhu cầu sản xuất - kinh doanh là 12%/năm, thì một loại lãi suất mới - lãi suất cho vay trung, dài hạn theo cơ chế thỏa thuận đã tăng vọt lên 14-15%/năm, thậm chí lên tới 18 - 20% nếu doanh nghiệp vay vốn ở ngân hàng thương mại cổ phần. Đặc biệt, cũng trong thời điểm này, lãi suất cho vay USD ít biến động, nằm trong khoảng 5,5-8%/năm. Đặc biệt, hiện nay, các khoản vay trung và dài hạn lãi suất cao hơn vay ngắn hạn là không hợp lý, doanh nghiệp đi vay để đầu tư dài hạn sẽ gặp rủi ro lớn hơn rất nhiều.