Ngày 27.5, UBCKNN đã công bố danh tính CTCK thứ hai cho phép một số khách hàng được bán CK trước ngày T+4. Đó là CTCK An Phát. Trước đó, trong tháng 4, UBCKNN đã xác nhận CTCK Đại Nam cũng vi phạm tương tự.

Cả hai CTCK này đều bị phạt với khung tối đa là 70 triệu đồng. Tuy nhiên, theo quyết định phạt hành chính CTCK An Phát, Cty này còn chưa thực hiện tách bạch hoàn toàn tiền của NĐT với tiền của CTCK và mức phạt là 15 triệu đồng. Việc cho bán trước CK vào ngày T+ là một “dịch vụ” ưu đãi nhằm hút khách của nhiều CTCK thời gian qua. Theo quy trình thanh toán hiện tại, CK chỉ được hạch toán vào tài khoản của NĐT vào chiều ngày T+3, tức là chỉ được bán từ phiên ngày T+4. Để cho khách hàng bán trước thời điểm này, CTCK phải lấy CK từ một nguồn khác ứng trước cho khách hàng. Tuy nhiên, “dịch vụ” này không phải là ưu đãi cho tất cả các khách hàng. Việc cho phép bán trước ngày T+ là vi phạm quy định, nhưng cho đến nay mới chỉ có một vài trường hợp được phát hiện.