Hanoinet - "Rất thật lòng, đây là lần đầu tiên, tôi suy nghĩ đến chuyện sẽ thôi dẫn chương trình. Và có thể điều này sẽ xảy ra trong năm 2009", Lại Văn Sâm trải lòng.