Làm cho đúng

Gốc
Tại một cơ quan hành chính, giám đốc gọi trưởng phòng lên bảo:

- Nhưng tôi chỉ có 6 nhân viên dưới quyền mình... - Tôi không biết, anh phải làm cho đúng, nếu cần thì tuyển gấp thêm chục nhân viên nữa! H.M (st)

Tin nóng

Tin mới