Mỗi quận, huyện thuộc TP Cần Thơ chọn 1 đến 2 xã, phường, thị trấn và 1 khu dân cư; mỗi xã, phường, thị trấn chọn 1 đến 2 khu dân cư để chỉ đạo điểm trong triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Lam diem trong xay dung nong thon moi va do thi van minh - Anh 1

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ triển khai hội nghị.

Ngày 8/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai Đề án số 04 và Thông tri 10 về hướng dẫn thực hiện “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” cho cán bộ mặt trận các cấp cùng các ngành đoàn thể có liên quan.

Các đại biểu được triển khai các nội dung như: Đề án 04/ĐA-MTTW-BTT của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và kế hoạch thực hiện Đề án 04 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT của Ban Thường trực UBTƯ MTTQVN hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thực hiện Thông tri 10; công văn của Thường trực Thành ủy Cần Thơ về việc chỉ đạo Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ cũng cho rằng việc triển khai cuộc vận động phải phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

Đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ và tạo thuận lợi để nhân dân tham gia giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được tiến hành thường xuyên, liên tục; từng giai đoạn có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, bổ sung nội dung, giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

Mỗi quận, huyện chọn 1 đến 2 xã, phường, thị trấn và 1 khu dân cư; mỗi xã, phường, thị trấn chọn 1 đến 2 khu dân cư để chỉ đạo điểm…

Quốc Trung