Lâm Đồng: 6 năm, phát hiện sai phạm kinh tế hơn 208 tỷ đồng

Gốc
Báo cáo tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra của UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tính từ đầu năm 2011 đến nay, các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trên địa bàn tỉnh đã triển khai 3.876 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, cụ thể:

Về thanh tra hành chính có 1.109 cuộc thanh tra, trong đó có 950 cuộc thanh tra theo kế hoạch; còn lại là thanh tra đột xuất và liên ngành. Đã phát hiện tổng giá trị sai phạm hơn 173,5 tỷ đồng, 3.677ha đất và tài sản trị giá 3,1 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi vào ngân sách hơn 98 tỷ đồng, 115,4ha đất; kiến nghị xử lý bằng hình thức khác 75,4 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 735 tổ chức và 294 cá nhân liên quan; chuyển Cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 15 vụ nghiêm trọng với 17 cá nhân liên đới. Đến nay, các cơ quan Thanh tra đã thu hồi được gần 85 tỷ đồng, đạt 86,6% số tiền phải thu hồi.

Toàn tỉnh tổ chức 2.758 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện 6.698 cá nhân và 1.739 tổ chức sai phạm. Kiến nghị thu hồi vào ngân sách gần 35 tỷ đồng, xử lý tài sản vi phạm hơn 1,8 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 31 tỷ đồng. Đến thời điểm này đã thu nộp ngân sách 55,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 84,4%.

Nhìn chung, hầu hết các cuộc thanh tra, kiểm tra đều hoàn thành đúng tiến độ, trình tự và thủ tục quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số cuộc thanh tra kết thúc chậm, chủ yếu là chậm ở giai đoạn xây dựng báo cáo kết quả thanh tra và dự thảo kết luận thanh tra.

Ngọc Phó

Tin nóng

Tin mới