Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lâm Đồng bảo vệ cây thông đỏ

Gốc

Ngành lâm nghiệp Lâm Đồng bắt đầu rà soát, kiểm tra toàn bộ các khu vực có thông đỏ, trên cơ sở đó khoanh vùng, đưa cây thông đỏ vào diện thực vật bảo vệ đặc biệt.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=116316&sub=72&top=41