Lâm Đồng: Giá địa lan lên đến 400.000 đồng/cành

Gốc
Trong những ngày qua, giá địa lan ở Đà Lạt liên tục tăng và đến ngày 18/1, giống địa lan cam lửa bán tại các vườn lan đã lên đến 400.000 đồng/cành.

Tin nóng

Tin mới