Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lâm Đồng: Thống nhất ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Gốc

- Trong hai ngày 13 và 14/11, tại huyện Lâm Hà và TP Bảo Lộc, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến thi hành Hiếp pháp năm 1992 với sự tham gia cả đông đảo các tổ chức, ban, ngành của tỉnh Lâm Đồng.

Hiến pháp năm 1992

Ngoài ra, các đại biểu cũng nhấn mạnh việc sửa đổi Hiến pháp lần này cần phải nâng cao vai trò của HĐND các cấp, đặc biệt là trong hoạt động giám sát, chất vấn, cơ chế kiểm tra sau giám sát nhằm thực thi có hiệu lực vai trò của HĐND trong việc đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã sôi nổi thảo luận, đóng góp các ý kiến vào việc thi hành Hiến pháp 1992, trong đó, tập trung vào thảo luận những kết quả đạt được; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Chương IX của Hiến pháp 1992 và các văn bản thể chế hóa các quy định của chương này như: Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân... đồng thời đề xuất hướng khắc phục, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

Khắc Lịch

Nguồn TT&CS: http://bee.net.vn/channel/1987/201111/Lam-dong-Thong-nhat-y-kien-sua-doi-Hien-phap-nam-1992-1816882/