Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh vừa có quyết định thu hồi dự án đầu tư, tôn tạo và xây dựng thác Voi của Công ty CP Thác Voi vì chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính.