Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lâm Đồng:Triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2023

Năm 2023, MTTQ các cấp Lâm Đồng cần tích cực triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và các phong trào thi đua; công tác dân tộc, tôn giáo; công tác dân chủ, pháp luật. Đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi đua khen thưởng và chế độ thông tin báo cáo.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Chiều 11/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2023. Ông Đường Anh Ngữ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng và các phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị.

Được biết, trong năm qua, MTTQ các cấp trong toàn tỉnh Lâm Đồng tổ chức tuyên truyền thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết tin tưởng, đồng thuận thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kin tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận trình bày những ý kiến, kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai các nhiệm vụ cũng như thực hiện các chỉ tiêu của phong trào thi đua. Đồng thời đề xuất những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đường Anh Ngữ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, trong năm 2023, Công tác Mặt trận có nhiều nhiệm vụ và nội dung quan trọng, theo đó đề nghị MTTQ các cấp trong toàn tỉnh Lâm Đồng cần nỗ lực quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả cao hơn nữa chương trình phối hợp thống nhất hành động. Hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương MTTQ phát động.

Phối kết hợp trong công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Vận động nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng địa phương ngày càng tốt hơn.

Phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới trong triển khai nhiệm vụ, phương thức hoạt động của Mặt trận, chú trọng nhân rộng cách làm mới, mô hình hay, hướng mạnh về cơ sở. Khắc phục những hạn chế, tồn tại, quyết tâm thực hiện thắng lợi nội dung và nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận năm 2023 đề ra.

Hà Lê