Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lâm Đồng xảy ra 1.464 vụ phá rừng trong 7 năm qua

Từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 1.464 vụ phá rừng, với diện tích rừng bị mất không hề nhỏ.

Theo số liệu báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng có 1.464 vụ phá rừng để sản xuất nông nghiệp với diện tích 487,06 ha và 15 vụ phá rừng với diện tích 16 ha. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã thực hiện giải tỏa 2.512,58 ha (bao gồm cả các diện tích trên).

Số liệu giải tỏa diện tích đất bị phá rừng lớn hơn số liệu vi phạm từng năm, do diện tích giải tỏa bao gồm cả diện tích vi phạm của các năm trước và có sự trùng lặp trên một phần diện tích vi phạm đã giải tỏa nhiều lần.

Cá biệt, theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường với Tổng cục Quản lý đất đai vào ngày 23/9/2022, một số công ty lâm nghiệp giao khoán đất không đúng đối tượng.

Nhiều thành viên trong nông, lâm trường sử dụng đất chưa đúng mục đích, lãng phí đất đai, xây dựng nhà ở trên đất nhận khoán, chuyển nhượng đất đai trái quy định. Bên cạnh đó, tình trạng lấn chiến, tranh chấp còn xảy ra, việc giải quyết tồn tại kéo dài…

Nhiệt Băng