“Làm được như Thanh Bạch là đáng nể phục!”

Gốc
Chưa bao giờ là một cặp bài trùng nhưng có những điểm khác và giống để có thể cùng nói về Thanh Bạch và Long Vũ.

Tin nóng

Tin mới