Đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo, nhân dân cả nước, Hà Nội với tiềm năng, thế mạnh mới, sẽ vươn lên xứng tầm với thế giới, đáp lại niềm tin yêu của đồng bào cả nước.