Làm gì để dập dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm?

ND - Cách đơn giản, rẻ tiền nhất nhưng hiệu quả là thực hiện triệt để nguyên tắc đơn giản của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra từ năm 1987 của thế kỷ trước. Đó là: Nấu chín thức ăn; đun sôi nước uống; rửa sạch tay.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119009&sub=127&top=39