Đó là vấn đề được Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội Chu Sơn Hà đề nghị cần làm sâu sắc hơn khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XIII (2011- 2016), diễn ra ngày 1/3, tại Hà Nội.

Lam gi de ket luan giam sat duoc thuc hien nghiem tuc - Anh 1

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Trình bày dự thảo Báo cáo, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, trải qua 5 năm hoạt động, Quốc hội khóa XIII đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm.

Đó là bảo đảm và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; phát huy dân chủ, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với cử tri và nhân dân; nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ, dân chủ thực sự trong tổ chức và hoạt động; tăng cường phối hợp, hợp tác có hiệu quả với Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan, tổ chức hữu quan và đảm bảo chất lượng ĐBQH theo hướng tăng cường ĐBQH chuyên trách, tăng tỷ lệ ĐBQH có năng lực, trình độ chuyên môn.

Đóng góp ý kiến cho báo cáo trên, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão đề xuất bổ sung nhiều nội dung vào các bài học kinh nghiệm, phát huy vai trò của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, phát huy mối quan hệ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội với HĐND các cấp, việc điều hành ở kỳ họp Quốc hội, truyền thông báo chí đối với hoạt động của Quốc hội.

Theo ĐB Nguyễn Hữu Hùng, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật cần đánh giá kỹ hơn về hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban trong thẩm tra các văn bản luật, tổ chức các phiên giải trình.

Bên cạnh đó, đánh giá về các đoàn ĐBQH cũng còn khá mờ nhạt và đặc biệt, cần đề cập thêm đến vai trò của Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách trong việc thúc đẩy hoạt động của các Đoàn ĐBQH.

Đề cập đến lĩnh vực giám sát, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội Chu Sơn Hà đề nghị báo cáo cần làm sâu sắc thêm những mặt được và những hạn chế của hoạt động giám sát, đưa pháp luật vào cuộc sống, giải pháp để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành sau giám sát, đặc biệt là chế tài để các kết luận giám sát được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định, với gần 5 năm qua, Quốc hội Khóa XIII đã ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, hoạt động của Quốc hội khóa XIII vẫn còn những hạn chế, bất cập cần được tổng kết, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của nhân dân, của quá trình hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.

V.Thắng