Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Làm giàu, làm đẹp tiếng Việt và tiếng Hà Nội

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Ngôn ngữ là một bộ phận của văn hóa, là một phương tiện để chuyển tải văn hóa. Việc giữ gìn và phát huy nét đẹp của tiếng Hà Nội, chính là giữ gìn và phát huy văn hóa của Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=120140