Bạn Hotai (isme_connguoimoi@yahoo.com) hỏi: Em muốn hỏi là khi làm hồ sơ hưởng chế độ ưu tiên thì em cần những gì?