Làm lại giấy đỏ

Gốc
Nhà tôi có mảnh đất khá rộng nhưng không hiểu sao khi cấp giấy đỏ huyện chỉ ghi 200 m2. Sau đó, do người anh của tôi lập gia đình và tách thửa nên giấy đỏ của tôi giờ còn hơn 100 m2. Nay tôi có thể làm lại giấy đỏ để được công nhận phần đất còn lại hay không?

Quốc Cường

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO (Đoàn Luật sư TP.HCM) trả lời: Thư bạn nêu không rõ nên chúng tôi xin được lưu ý với bạn một số quy định liên quan để bạn có căn cứ thực hiện. Theo Điều 50 Luật Đất đai, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính; giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất; giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước 15-10-1993, nay được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước 15-10-1993...

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định nêu trên nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước 15-10-1993, nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Bạn cần liên hệ với UBND cấp xã, huyện để được hướng dẫn, giải quyết yêu cầu được công nhận phần diện tích đất ngoài chủ quyền.

TP ghi

Tin nóng

Tin mới