Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Làm lợi hơn 25 tỉ đồng

Báo Người Lao Động
Gốc

(NLĐ)- Đại hội CĐ Công ty Điện lực 2 (nhiệm kỳ 2008-2013) tổ chức trong hai ngày 3 và 4-4 đã xác định các mục tiêu: Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; sử dụng hiệu quả các nguồn quỹ nhằm nâng cao thu nhập cho CNVC-LĐ; phát động phong trào nâng cao trình độ học vấn, tay nghề trong CNVC-LĐ