Làm lợi, tiết kiệm trên 16,5 tỉ đồng

Gốc
(NLĐ)- Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn vừa kỷ niệm 2 năm thành lập và phát động đợt thi đua từ nay đến năm 2010 trong CNVC-LĐ, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của từng doanh nghiệp và toàn tổng công ty với mức tăng trưởng hằng năm trên 13%

Tin nóng

Tin mới